Detta är projektkoll.nu

Enkelt att använda
Det grafiska gränssnittet ger dig direkt en klar och tydlig översikt på projekts ingående komponenter. Inga "tekniktrösklar" och inga dolda, komplicerade funktioner. Det du ser kan du göra!!


Dokumenthantering
Ett revisionshanteringssystem tar hand om filerna så att alla i projektet alltid kan hålla sig uppdaterade med den senaste versionen. Du har alltså en spårbarhet i alla inlagda dokument. Genom att aktivera ett arbetsflöde kan du låta projektmedlemmar granska och godkänna dokument.


Team
Som användare av projektkoll.nu kan du lägga till eller plocka bort användare under projektets gång. Alla kontaktuppgifter på projektmedlemmar finns för varje projekt.


Projektplan
För projektet visas en tydlig grafisk projektplan med ingående faser och aktiviteter. Faser och aktiviteter kan dediceras som ansvarsområden för projektmedlemmar som under projektets gång uppdateras sina respektive ansvarsområde. Alla har då en klar blick på hur långt man kommit i projektet. Som projektdeltagare kan du välja att bli notifierad vid olika stadier i projektet.


Tidsredovisning
Projektmedlemmarna kan även sköta tidsredovisning i projektkoll.nu, därmed finns tidsrapporterna färdigifyllda när de annars skulle sammanställas.


Du får tillgång till allt detta genom företagspaketet, eller en specialösning anpassad till dina önskemål, allt till ett pris vi kan vara stolta över.
Till prislistan >>